குவிகம் குறுக்கெழுத்து – சாய் நாத் கோவிந்தன்

குறுக்கெழுத்துப் போட்டிகுறுக்கெழுத்துப் போட்டிகுறுக்கெழுத்துப் போட்டி

 

இந்த ஜூன் மாத குறுக்கெழுத்துப் போட்டிக்கான சுட்டி 

http://beta.puthirmayam.com/crossword/A495DA361F

 

16, 17 ,18  ஆகிய மூன்று நாட்களில் மின்னஞ்சலில் வரும் சரியான விடைகளில் குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு வாசகருக்கு ரூபாய் 100 பரிசாக வழங்கப்படும். 

உங்கள் நண்பர்களையும் பங்கேற்கச் சொல்லுங்கள் 

சென்ற மாத  குறுக்கெழுத்தின் சரியான விடை 

1
பா
2
நா
3
ம்
4
பூ
ரி
ரோ
ஞ்
5
6
த்
தா
க்
பா
7
ச்
ரா
சி
8
கோ
9
ல்
ட்
டா
10
கா
ம்
11
சி
12
கா
சி
13
க்
போ
ன்
14
ரா
ஞ்
15
லி
டி
ஞ்
16
கா
சி
17
பா
க்
யா
சி

பங்கேற்றவர்: 11 பேர் 

சரியான விடை அனுப்பியவர் :  6   பேர் 

இந்திரா ராமநாதன், சிவகுமார், கமலா முரளி, ,மனோகர், ராமமூர்த்தி ,நாகேந்திர பாரதி  

குலுக்கல் முறையில் பரிசு பெற்றவர் : இந்திரா ராமநாதன் 

வாழ்த்துகள் ! 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.