அட்டைப்படம் – செப்டம்பர் 2022

கவிதை – தி மு நாகராஜன் 

உள்ளம் பொறுக்கவில்லை, பாரதியே- இன்றும்
      கெட்டலையும் மானுடரை நினைந்துவிட்டால்!
🔸
நஞ்சினையே அமுதமெனக் குடித்து, குடித்து,
       நிலைகுலைந்து, வாழ்வில் சரிந்திடுவார்!
பிஞ்சுவான இளசுகளையும் பாவமென விடாது
        கடித்துக் குதறிடும் கொடும் மிருகமாவார்!
அஞ்சாமல் அட்டூழியங்கள் செய்து – கணக்கில்
         அடங்காது சொத்துக்களை குவித்திடுவார்!
          
வஞ்சனைகள் பலபுரிந்து சமுகத்தை – மதம்
      குலம், சாதி, இனமெனப் பிய்த்திடுவார்!
🔸
வாய்குளறி ஒரு வார்த்தை பேசிடினும்- இல்லை
      அறியாமல் ஏதோ ஒன்று எழுதிடினும் 
ஓயாமலதை ஊதிப் புகைய வைத்து- பின்பு
      நெடுநாள் வரை ஓலமிடுவார்!
தீயொழுக்கம்  பூண்ட துறவிவேடனையும்
       மதகுருவா மதித்துப் போற்றிடுவார்!
மாயங்கள்பல புரிந்து மாநிலம் கெடுப்பாரை
       மண்டுகளாய் மனமார  ஆதரிப்பார்!
🔸
சாத்திரங்கள் நன்றாய் அறியார்- அறிந்தும்
      காழ்ப்புணர்ச்சி  உள்ளத்தில் ஊறிடவே
கோத்திரம் ஒன் றாயினும் – ஒரு 
      கொள்கையிற் பிரிந்தவனைக் குதறிடுவார்!
நாத்திறம் நிறைவஞ்சகனை நம்பிடுவார் -ஊழல்
      சூதுவாது புரிவாரைப் போற்றி டுவார்! மிகவே
ஆத்திரங்கொண் டேஇவன் ஆரியன் -இவன் 
      திராவிடன் என்றுபெருஞ் சண்டையிடு வார்!
🔸
மாறியே நாடும் வலியின்றி நலமுடன் – வளம்
      மிகுந்து செழிக்க வழிகாண்பது விடுத்து,
நாறிய பழங்கதைகள் தோண்டிக் கிளறி,
      ஆறிய புண்ணையும் ரணமாக்கிடுவார்!
மேடையும், ஏடுமா, ஏச்சுக்கும், பேச்சுக்கும்?
         சமூக வலை தளங்களும்  சாக்கடையாம்!
படுமட்ட சொல்லெடுத்து திட்டித்தீர்த்து
           பண்பற்று பொழுதினைப் போக்கிடுவார்!
🔸
எண்ணற்ற பெருமைகள் ஏந்தியது பாரதம்- நல்ல
              இயற்கை வளங்கள் நிறைந்தது நம்நாடு;
கண்ணிலாக் குருடராவார்; நெடுநோக்குப் பார்வையும்
                நிதானமும் அரசினரும் இழப்பார்!
மண்ணிலே வளர்ந்து வளங்கொழிக்கும் நாடாய்
               மன்னியே நிலவிட வழிவகுக்கார்!
புண்ணிய நாட்டினிலே வேற்றுமைகள் கலைந்து
                பொங்கும் மகிழ்வோடு ஒற்றுமையாய் வாழார்!
🔸
உள்ளம் பொறுக்கவில்லை, பாரதியே- இன்றும்
      கெட்டலையும் மானுடரை  நினைந்துவிட்டால்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.