இந்நேரத்திலும் ஒருவன்- கவி கோ பிரியதர்ஷினி

மரணம் நிகழ போகிறது என சிவ புராணத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் 11 அறிகுறிகள்! |  Signals Of Death From 'Shiv Puraan' By Shiva - Tamil BoldSky

பார்த்திருக்க கூடுமோ
இரவினை கவ்வி ஓடி
ஒருவன் வேண்டியபடி
ஒருவனுக்கு மரணத்தை பரிசளிப்பதை

இரட்டை குதிரை பூட்டி
அழுத்தி நகர்த்தும் அத்தேரில்
நூறாயிரம் கொலையாளிகள்

ஈம விளக்கின் ஔியில்
வரும்படியாகவோ
செல்லும்படியாகவோ
சக்கரங்களை பழுதுபார்த்தபடி
அறுபட்ட முண்டங்களும் துண்டங்களும்

காதல் தோல்வி பெயரிலோ
தனித்து விட்டதின் பெயரிலோ
விரக்தியின் பெயரிலோ
பித்தின் பெயரிலோ
மரிக்கும் எல்லாமரின்
சுயகொலைகளின் ஆப்ஷனாகி விடுகிறததுவே

நூற்றவரை இழுத்து வருபவனுக்கு
எதிரே நிற்கும்
அவ்வொருவன் மீதேன் போகிறது இரக்கமற்று
பழுதடைந்து பாதியிலேயே நின்றிட கூடாதேன் நகர்வற்று

அச்சிறு நிமிடங்களில் ஈம விளக்கில்
கரைகிறது சுயத்தின் ஆன்மா

வழக்குகள் தொடுக்கவியலா
கொலைகளை வழங்கியபடி
கொன்று குவித்த சடலத்தில்
சுகித்து கிடக்க முடியுமோ
அச்சடலத்தின் மீதேறி

எப்படி கடந்தேகியிருப்பான்
அவ்விரவை
மனைவியிடமோ பிள்ளைகளிடமோ
கபாலம் பிளந்து கதறி அழுது முடிக்கிறான்
இரவு அவனை மெல்ல மூடுகிறது

அம்மா..ர்ர்ர்….கீங்ங்ங்
துவங்கிறது கதறல்

ஒன்றுமில்லை
அடுத்த நாள்
அதே ரயில்
அதே கொலையாளிகள்
எதிர்பாராதபடி ஒரு மரணன்
இந்நேரத்திலும் ஒருவன்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.