ஜே கே

” நேரடியாக பதில் சொல்லுங்கள்! கடவுள் இருக்கின்றாரா ? இல்லையா?  ஆம் இல்லை இரண்டில் ஒன்று சொல்லுங்கள்! ஆம் என்றால் அவரை இந்த வாழ்வில் எப்படி உணர்வது? ” 

Kindly give a straight reply! Does God exist or not?  Yes or No . If Yes,  how best to  realise Him in this life? 

பிரபல தத்துவ ஞானி ஜே  கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களிடம் கேட்ட கேள்விக்கு அவர் என்ன பதில் சொன்னார்?

இந்தப் பிரத்யேகக் காணொளியைக்  கேளுங்கள் !

உங்கள் கருத்தைத் தெரிவியுங்கள் ! 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.