வைதீஸ்வரன் அவர்களது ஆவணப்படம்

குவிகம் தயாரித்து வெளியிட்ட ஆவணப்படம் ” கிணற்றில் விழுந்த நிலவு” . கவிஞர் வைதீஸ்வரன் அவர்களைப் பற்றி நிழல் திருநாவுக்கரசு இயக்கத்தில் வந்த தலை சிறந்த ஆவணப்படம். 

பார்த்து மகிழுங்கள் !!

இதைப் பற்றிய ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி காலை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது. ZOOM மூலம். அனைவரும கலந்துகொள்ளுங்கள்! 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.