பால்ய நண்பனை வீட்டிற்கு அழைத்தல் – செவல்குளம் செல்வராசு

உங்களுக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள் எத்தனை பேர்? - Quora

மதுக்கூடத்தில்
தற்செயலாய் எதிர்ப்பட்ட
பால்ய நண்பனை
வீட்டிற்கு அழைத்தேன்

அவனும் விபரம் கேட்டவன்
மறுப்பேதுமில்லாமல்
பின்னால் ஏறிக்கொண்டான்

பால்ய மேகங்கள்
தலைக்கு மேலேயே பயணிக்க
வீடடைந்தோம்

தவறவிட்ட கணங்களெல்லாம்
தொட்டுப் பிடித்து விளையாடிக்கொண்டன
மறைந்துவிட்ட தழும்புகளையும்கூட
தேடித்தேடி மருந்து தடவிக்கொண்டோம்

மூளை மடிப்புகளே
மறந்துவிட்ட நிகழ்வுகளைக் கூட
உறிஞ்சி எடுத்து ஊதித்தள்ளினான்
குமிழி ஊதும் சிறுபிள்ளையாய்

என்னை அப்பாவியென
நம்பிக்கொண்டிருக்கும் மனையாட்டி
தேனீர் கொடுக்கும் சாக்கில்
முறைத்துவிட்டுப்போனாள்

கல்லூரிக் காலத்தைத் துவங்கியபோது
சுதாரித்தேன்…
அவன் அவ்வளவு சாமர்த்தியன் அல்லன்
கவனமாகப் பேசி அனுப்பிவிட வேண்டும்
எந்த நேரத்திலும்
எந்த ரகசியத்தையும்
போட்டு உடைத்துவிடக்கூடும்

One response to “பால்ய நண்பனை வீட்டிற்கு அழைத்தல் – செவல்குளம் செல்வராசு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.