ஜனவரி முதல்தேதி குவிகம் அளவளாவல்!!!

This gallery contains 1 photo.

ஜனவரி முதல்தேதி குவிகம் அளவளாவல்!!! குவிகம் குழுமத்தின் கீழ் இந்த 13 திட்டங்கள் உங்கள் அன்பாலும் ஆதரவாலும் சிறப்பாக நடை பெற்று வருகின்றன! 1. குவிகம் மின்னிதழ் 2. குவிகம் பதிப்பகம் 3. குவிகம் குறும் புதினம் 4. குவிகம் அளவளாவல் இணைய வழி 5. பாரதி – வ வே சு – குவிகம் – மாகாகவியின் மந்திரச் சொற்கள் 6. குவிகம் இலக்கியவாசல் நேரடி நிகழ்வு 7. சிவசங்கரி – குவிகம் கதைத் தேர்வு … Continue reading