ஆங்கிலத்தில் தமிழ்ப் பாடல்

image

இவை என்னென்ன பாடல்களின் ஆங்கில வடிவம்  என்று கண்டுபிடிக்க முடியுமா? 

1.  let it go –  let it go 

2. aggressive man – brother  in law 

brother in law hi brother in-law 

3. she is the spring among the season

4. wedding between one fish and another fish 

5. i will protect you in my eyes come little krishna

..

..

..

..

..

..

..


விடை:

1. போனால் போகட்டும் போடா – பாலு ம் பழமும் 

2. அதிரடிக்காரன் மச்சான் மச்சான் மச்சானே  – சிவாஜி 

3. காலங்களில் அவள் வசந்தம் – பாவ மன்னிப்பு 

4. வாள மீனுக்கும் விலாங்கு மீனுக்கும் கல்யாணம் – சித்திரம் பேசுதடி 

5. கண்ணுக்குள் பொத்தி வைத்தேன் என் சின்னக் கண்ணனை – திருமணம் என்கிற நிக்காஹ் 


image

எம்‌எஸ்‌வி யைப் பற்றிய ஒரு குட்டி ஆராய்ச்சி அடுத்த இதழில் வரும்!