திருக்குறள் 1330 பாடல்கள் – ஒலி வடிவில்

திருக்குறளை ஒலிவடிவில் படைத்த மகிழ் அகாதமிக்கு வாழ்த்துகள்! பாராட்டுதல்கள் !!

 

One response to “திருக்குறள் 1330 பாடல்கள் – ஒலி வடிவில்

  1. அழகான ஒலிப்பு.. அமைதியாக அமைந்த இசை.. அருமை.. பெருமை ..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.