பறந்து போகும் மன ஏக்கம் – ராதாகிருஷ்ணன்

 

Related image

கால் தலையில் வலியில்லை

காய்ச்சல் எதுவும் எனக்கில்லை

சளியோ கபமோ இலையெனினும்

இரத்தக் கொதிப்பு சரியெனினும்

ஏதோ சங்கடம் எனத் தோன்ற

மருத்துவரிடம் நான் சென்றேன்

 

நாடி பிடித்து அவர் பார்த்தார்

ஓய்வு பெற்ற பலருக்கும்

நோய் இது பொதுவாய் வருமென்றார்

கடந்த கால ஏக்கமென

கூறப்படும் இந்நோய்க்கு

அரிய மருந்து ஒன்றுண்டு

என்றே அவர் பரிந்துரைத்த

நியமங்களையே கடைப் பிடித்து

நற்பலனை நான் கண்டதினால்

யாவரும் அவற்றால் பயன் அடைய

இங்கே பகிர்ந்து கொள்கின்றேன்!

 

ஆண்டில் மூன்று நான்கு முறை

பழைய நண்பர் பலர் சேர்ந்து

பதிந்த நினைவுகள் அசை போட்டு

பகிர்ந்து உண்டு கதை அடித்து

பொருள் காணாது பல பேசி

உள்ளம் உறுத்தா வசை பாடி

கேலிகள் செய்து வாய் சிரித்து

சிலமணி நேரம் செலவழிக்க

பறந்து போகும் மன ஏக்கம்

 

புத்துணர்ச்சி கண்டிடவும்

முதுமை குறைந்த வாழ்விற்கும்

இஃதோர் அரிய செயல்முறையே!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.