குவிகம் குரல் – கண்ணதாசன் உரை

இனி மாதாமாதம் ஒரு பிரமுகரின் உரையை ஆடியோ வடிவில் கேட்கலாம் ! 

இம்மாதக்குரல் கண்ணதாசன் !

 

தவத்துக்கு ஒருவரடி ; தமிழுக்கு இருவரடி; சவத்துக்கு நால்வரடி!!

கண்ணதாசனின் நகைச்சுவை ததும்பும் உரையைக் கேளுங்கள்! 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.