எமபுரிப்பட்டணம் – எஸ் எஸ்

Image result for suryadev and chaya in sani serial

 

ஸந்த்யா தனது மறு உருவத்தை  உண்டாக்குகிறாள் !  அவள் தான் சாயா

Image result for suryadev and chaya in sani serialImage result for suryadev and chaya in sani serial

 

 

இரண்டாம் பகுதி

மகாவிஷ்ணு அழித்தலே சிறந்தது என்று பேசுகிறார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.