காதலர்தின சிறப்புக் கவிதை – செவல்குளம் செல்வராசு

Image result for அழகி சிற்பி

அங்கு ஏதோ ஒரு

அரசனின் புகழை நிலைநாட்ட

அரண்மனை கட்டும் பணி

நடக்கிறது போலும்

எங்கு நோக்கினும்

வடித்து முடிக்கப்பட்ட அழகிய சிற்பங்களும்

சிற்பிகள் செதுக்கிக் கொண்டிருக்கும்

அரைகுறை சிற்பங்களும்

இன்னும் செதுக்கத் துவங்காத

சிலைகளுக்கான பெரிய பாறைகளும்

எண்ண முடியாத அளவில்

எத்தனையோ யானைகளும்

கட்டுமானப் பணியிலிருக்கும்

கணகற்ற அடிமைகளும்

மேற்பார்வையில் இருக்கும்

அரசாங்க மந்திரிகளும்

 

இன்னும் நினைவிலில்லாத

எத்தனையோ காட்சிகள்

சற்று தொலைவில்

இயற்கையும் பிரமிக்கும் அழகில்

பேரழகி சிலை ஒன்று

என்ன இது…? !!

துண்டிக்கப்பட்ட கை கட்டை விரல் ஒன்றும்

சற்று நேரத்திற்கு முன்னால் சிந்தி

இன்னும் உறையாத குருதியும் மண்ணில்

எந்த சிற்பியுடையதென்று தெரியவில்லை

இன்னும் சற்று தொலைவில்

உதிர்ந்த சில முடிகளும்

உடைந்த சிலவளையல் துண்டுகளும்

அறுந்து சிதறிய சில

பாசி மணிகளும் பரவிக்கிடந்தன

அடையாளம் கண்டுவிட்டேன்

நிச்சயமாய் இது உன்னுடையது தான்

மனம் வெடித்து உயிர் பதைத்து

ஓடுகிறேன்ஓடுகிறேன்

நண்பன் உதைத்து

உறக்கம் கெடுத்து விட்டான்

கனவும் கலைந்து விட்டது

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.