சின்ன சின்ன ஆசை !   – கவிஞர் பொன்விலங்கு பூ.சுப்ரமணியன்

  Chinna Chinna Aasai DVDHD Roja 1080p HD - YouTube

 

அன்பு மலர்கள் மலர்ந்து

அமைதி நிலவ வேண்டும்

ஆன்மீக அன்பர்கள் கூடி

ஆன்ம பலம் பெற வேண்டும்

 

இன்னிசை  எழுப்பி புவியில்

இன்பம் பெற வேண்டும்

ஈன்றவளை தெய்வம் 

என்று நினைக்க வேண்டும்

 

உண்மை தன்மையுணர்ந்து

வாழ்வில் உயர்வடைய வேண்டும்

ஊனம் கண்டாலும் நேயமுடன்

நல்லுறவோடு பழக வேண்டும்

 

எவ்வுயிரும் தன் உயிர்போல்

நினைக்கும் உள்ளம் வேண்டும்

ஏற்றமிகும் பாரதம் என 

எங்கும் பேசப்பட வேண்டும்

 

ஐயம் தெளிவுபட நல்ல 

கல்வி கற்க வேண்டும்

ஒற்றுமை எங்கும் நிலவி  

ஓரினமென நினைக்க வேண்டும்

 

ஒளவை மொழி அமுதமொழி 

அனைவரும் உணர வேண்டும்

எ:.குபோல் வீரம் எங்கும்

உலகில் உறுதிபட வேண்டும்

 

உலகில்

அன்பு விதையைத்தூவி

பண்பு நீரைப் பாய்ச்சி 

உழைப்பு உரமிட்டு 

ஆன்மீக மனிதநேய 

பயிரை வளர்த்தால் 

அல்லவை தேய்ந்து உலகில் 

நல்லவை பெருகும் !

 

        

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.