அட்டைப்படம் – ஜூன் 2021

படம்பார்த்து கவிதை எழுதச் சொல்வார் பலர்!

கவிதையைப் படித்துவிட்டு அதற்குப் படம் பிடிக்கச் சொன்னோம்  !

அதன் விளைவு இந்த அட்டைப்படம் !! 

வலை போட்டு படம் பிடித்தவர்  “ஸீன்ஸ்” 

கவிதை  தந்தவர் “தீபா மகேஷ்”

One response to “அட்டைப்படம் – ஜூன் 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.