இம்மாத ஆடியோ – கா காளிமுத்து உரை

டாக்டர் காளிமுத்து  அரசியல்வாதி மட்டுமல்ல – ழகான பேச்சாளரும் கூட ! .

அவருடைய குரலில் இலக்கியம் தெறிக்கும். 

அவரை மேடை மணி என்று பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் கூறியுள்ளார். 

அவருடைய தமிழை இந்த மாத ஆடியோவாக வழங்குகிறோம். 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.