நடுப்பக்கம் – சந்திரமோகன்

கூட்டிக்கதைகளுடன் சந்திரமோகன் சொல்லும் கதைகள் தென்கச்சி ஸ்வாமினாதன் சொல்வது போல இயற்கையாக இருக்கும் . கேட்டு மகிழுங்கள் !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.